Deze algemene voorwaarden ("voorwaarden", "algemene voorwaarden") regelen uw relatie met de website www.6iptv.com beheerd door 6IPTV

Lees deze Algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u de Service gebruikt.

Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van uw acceptatie van en naleving van deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang krijgen tot de Service of gebruiken.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service gaat u akkoord met deze voorwaarden te zijn gebonden. Als u het niet eens bent met een deel van de voorwaarden, dan heeft u mogelijk geen toegang tot de Service.

AANKOPEN

Als u een product of dienst wilt kopen die beschikbaar wordt gesteld via de Service ('Aankoop'), wordt u mogelijk gevraagd om bepaalde informatie te verstrekken die relevant is voor uw Aankoop, inclusief, zonder beperking, uw creditcardnummer, de vervaldatum van uw creditcard, uw factuuradres en uw verzendinformatie.

U verklaart en garandeert dat: (i) u het wettelijke recht hebt om elke creditcard (en) of andere betaalmethode (s) te gebruiken in verband met een Aankoop; en dat (ii) de informatie die u ons verstrekt juist, correct en volledig is.

Door dergelijke informatie in te dienen, verleent u ons het recht om de informatie aan derden te verstrekken om de voltooiing van de Aankopen te vergemakkelijken.

We behouden ons het recht voor om uw bestelling op elk gewenst moment te weigeren of te annuleren om bepaalde redenen, inclusief maar niet beperkt tot: beschikbaarheid van producten of diensten, fouten in de beschrijving of prijs van het product of de dienst, fout in uw bestelling of andere redenen.

We behouden ons het recht voor om uw bestelling te weigeren of te annuleren als fraude of een ongeautoriseerde of illegale transactie wordt vermoed.

BESCHIKBAARHEID, FOUTEN EN ONNAUWKEURIGHEDEN

We zijn ons aanbod aan producten en diensten voortdurend aan het updaten op de Service. De producten of services die beschikbaar zijn op onze Service kunnen verkeerd worden geprijsd, onnauwkeurig worden beschreven of niet beschikbaar zijn, en we kunnen vertragingen ondervinden bij het updaten van informatie over de Service en bij onze advertenties op andere websites.

We kunnen en garanderen niet de nauwkeurigheid of volledigheid van informatie, zoals prijzen, productafbeeldingen, specificaties, beschikbaarheid en services. We behouden ons het recht voor om informatie te wijzigen of bij te werken en om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen op elk moment te corrigeren zonder voorafgaande kennisgeving.

WEDSTRIJDEN, SWEEPSTAKES EN PROMOTIES

Alle wedstrijden, sweepstakes of andere promoties (gezamenlijk "Promoties") die beschikbaar worden gesteld via de Service, kunnen worden beheerst door regels die los staan ​​van deze Voorwaarden. Als u deelneemt aan promoties, lees dan de toepasselijke regels en ons privacybeleid. Als de regels voor een promotie in strijd zijn met deze voorwaarden, zijn de promotieregels van toepassing.

REKENINGEN

Wanneer je een account bij ons te maken, moet u ons informatie verstrekken die juist, volledig en actueel te allen tijde. Gebeurt dit niet, vormt een schending van de voorwaarden, die kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw account op onze Dienst.

U bent verantwoordelijk voor de beveiliging van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Service en voor alle activiteiten of acties onder uw wachtwoord of uw wachtwoord is met onze Service of een service van derden.

U gaat ermee akkoord niet om uw wachtwoord bekend te maken aan derden. U moet ons onmiddellijk op de hoogte is van een inbreuk op de veiligheid of onbevoegd gebruik van uw account.

U mag niet als gebruikersnaam de naam van een andere persoon of entiteit of dat is niet legaal beschikbaar voor gebruik, een naam of een handelsmerk die onderworpen is aan de rechten van een andere persoon of een andere dan jij entiteit zonder de juiste vergunning, of een naam die anderszins beledigend, vulgair of obsceen.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Onze service kan links bevatten naar websites of services van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door 6IPTV.

6IPTV heeft geen controle over en neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat IPTV DATA niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of services.

Wij raden u aan de voorwaarden en privacy beleid van derden websites of diensten die u bezoekt.

BEEINDIGING

We kunnen uw account onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief zonder beperking als u de Voorwaarden schendt.

Bij beëindiging, zal uw recht om de Dienst te gebruiken onmiddellijk te staken. Als u uw account wilt beëindigen, kunt u gewoon stoppen met het gebruik van de Dienst.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

In geen geval zullen 6IPTV, noch haar directeuren, werknemers, partners, agenten, leveranciers of gelieerde ondernemingen, aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of punitieve schade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, gegevens, gebruik, goodwill, of andere immateriële verliezen die voortvloeien uit (i) uw toegang tot of gebruik van of onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service; (ii) enig gedrag of inhoud van een derde partij op de Service; (iii) alle inhoud die is verkregen van de Service; en (iv) ongeautoriseerde toegang tot, gebruik of wijziging van uw transmissies of inhoud, hetzij gebaseerd op garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enige andere juridische theorie, ongeacht of we op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs als wordt vastgesteld dat een remedie die hierin wordt uiteengezet zijn essentiële doel niet heeft bereikt.

DISCLAIMER

Uw gebruik van de Service is op eigen risico. De Service wordt geleverd op een "AS IS" en "AS AVAILABLE" -basis. De Service wordt geleverd zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of uitvoering.

6IPTV, haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en haar licentiegevers, garanderen niet dat a) de Dienst ononderbroken, veilig of beschikbaar zal zijn op een bepaald tijdstip of op een bepaalde locatie; b) eventuele fouten of defecten worden gecorrigeerd; c) de Service is vrij van virussen of andere schadelijke componenten; of d) de resultaten van het gebruik van de Service voldoen aan uw vereisten.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Verenigde Arabische Emiraten, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden af ​​te dwingen, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van die rechten. Als enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard door een rechtbank, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Service en vervangen alle vorige overeenkomsten die we zouden hebben tussen ons met betrekking tot de Service en vervangen deze.

WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor, op eigen voorwaarde, deze voorwaarden te wijzigen of te vervangen op elk moment. Als een revisie materiaal is, zullen we proberen om ten minste 30 dagen op te geven voordat er nieuwe voorwaarden worden ingevoerd. Wat een materiële verandering vormt, wordt naar onze eigen goeddunken bepaald.

Door door te gaan met de toegang tot of gebruik van onze Service nadat deze wijzigingen van kracht zijn, gaat u akkoord met de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, stop dan met gebruik van de Service.

Contact

Als u vragen over deze voorwaarden heeft, alstublieft Neem contact op.